Paintcil เรียนศิลปะออนไลน์ จากพื้นฐานสู่มืออาชีพ เข้าใจง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

Drawing Portait 1

การวาดเส้นภาพคนเหมือนครึ่งตัวนั้น ถือว่าเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันเป็นจำนวนมาก นอกจากจะใช้ฝึกเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางศิลปะแล้วนั้น ยังได้เขียนเพื่อรับงานได้ด้วย คอร์สนี้จึงสอนตั้งแต่พื้นฐานของการเขียนส่วนต่างๆบนใบหน้า

Danuphorn Siriwong (Fire)

Danuphorn Siriwong (Fire)

Freelance Artist


คอร์สที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน