Paintcil เรียนศิลปะออนไลน์ จากพื้นฐานสู่มืออาชีพ เข้าใจง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

Drawing 2

คอร์สวาดเส้น 2ที่อธิบายการวิเคราะห์โคตรสร้าง รูปทรงที่ แตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบ ซึ่งจะได้ทำความเข้าใจ พื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป โดยที่จะเน้นหนักไปที่วัตถุ ที่มนุษย์สร้างขึ้น และวัตถุจากธรรมชาติ

Danuphorn Siriwong (Fire)

Danuphorn Siriwong (Fire)

Freelance Artist

1,800 บาท

ซื้อ

คอร์สที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน