Paintcil เรียนศิลปะออนไลน์ จากพื้นฐานสู่มืออาชีพ เข้าใจง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

Drawing 1

คอร์สวาดเส้นคอร์สแรกจะอธิบายตั้งแต่พื้นฐานแรกสุด การจับดินสอ ลากเส้น การปรับเส้น จนถึงการเรียนรู้โครงสร้าง และปรับพื้นฐานผู้เรียน สามารถเรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน 

Danuphorn Siriwong (Fire)

Danuphorn Siriwong (Fire)

Freelance Artist

1,800 บาท

ซื้อ

คอร์สที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน